Veliki bazen - Sportski centar Vračar ( sala, bazen, skola plivanja )

Veliki bazen

Zatvoren namenjen je kako rekreaciji naših sugrađana, tako i treninzima sportskih klubova. Na bazenu Cfk Vračar održavaju se i takmičenja u plivanju, sinhronom plivanju i vaterpolu mlađih kategorija. Realizuju se programi: hidrobik, škola plivanja „Delfin“, usavršavanje tehnika plivanja, kao i treninzi plivačkih, vaterpolo i drugih klubova koji imaju potrebe za ovom vrstom objekta.

Posebno želimo da istaknemo da se zahvaljujući našem postrojenju za grejanje i prečišćavanje vode obezbeđuju tokom cele godine optimalni uslovi temperature i hemijsko mikrobiološkog kvaliteta vode.U sklopu bazena na raspolaganju korisnicima je i sauna , kao i renovirane svlačionice i garderoba sa mokrtim čvorovima (tuševi…).

Značajno je istaći da je veliki bazen dostupan licima sa posebnim potrebama pomoću specijalne rampe.

Dimezije bazena 25×12.5 m.

Za korišćenje termina na velikom bazenu možete nas kontaktirati