Velika sala - Sportski centar Vračar ( sala, bazen, skola plivanja )

Velika sala

Velika sala u SROC Vračar pogodna je za igranje malog fudbala, košarke, rukometa, odbojke kao i sve sportske aktivnosti za koje je ovakav objekat odgovarajući. Pod sale je parket koji se redovno održava. Na raspolaganju su moderne konstrukcije za koševe koje se po potrebi spuštaju, kao i opcija postavljanja golova za rukomet i mali fudbal ili mreže za odbojku.
Korisnici sale su pre svega klubovi koji održavaju treninge i takmičenja i škole. Kompanije i pojedinci takođe koriste ovaj objektat rekreativno igranje sportova s loptom.

Na raspolaganju korisnicima sale su i svlačionice i mokri čvorovi koje naša služba redovno održava.

Za korišćenje termina u velikoj sali možete nas kontaktirati