Uprava - Sportski centar Vračar ( sala, bazen, skola plivanja )

Uprava

Uprava S.R.O.C. “Vračar”

Filip Mihajlovski
Direktor

Svetlana Radosavljević
Zamenik direktora

Upravni odbor

Marko Čuturilo
Predsednik upravnog odbora
Marko Žeravica
Zamenik predsednika upravnog odbora
Nina Beka
Članica upravnog odbora
Aleksandra Popović
Članica upravnog odbora

Nadzorni odbor

Dr Goran Bojović
Predsednik nadzornog odbora
Petar Trajković
Član nadzornog odbora
Gordana Grković
Članica nadzornog odbora

Godišnji izveštaj o radu nadzornog odbora za 2017. godinu