Violeta Vasić-Ilić - Sportski centar Vračar ( sala, bazen, skola plivanja )

Violeta Vasić-Ilić

Violeta Vasić-Ilić, profesor fizičke kulture

Diplomirala 2001. godine na Fakultetu za fizičku kulturu – Univerziteta u Beogradu

2001. – 2003. – Zaposlena u Gradskom centru za fizicku kulturu – “STARI DIF” kao realizator programa Hidrobik, fizička priprema i obuke plivanja dece i odraslih
Od 2003. – Zaposlena u SROC “Vračar” kao Realizator programa sportskih aktivnosti
2005.- Koautor Projekta Zdrav start – Zdrav cilj, program fizičkog vežbanja u Predškolskim ustanovama, *Ministarstvo prosvete*
2006.- 2007-Saradnik za praktičnu nastavu u akreditovanom programu stručnog usavršavanja vaspitača “Budi prav – Bićeš zdrav”

Obučila preko 2500 dece koja su prošla program obuke plivanja i preko 300 odraslih.