Sandra Draškić - Sportski centar Vračar ( sala, bazen, skola plivanja )

Sandra Draškić

Sandra Draškić, profesor fizičke kulture

Fakultet za fizičku kulturu,Beograd, diplomirala 1999.god.

Radno iskustvo:
2000 god. – OŠ Svetozar Miletić – Zemun, Ekonomska škola “Nada Dimić” – Zemun (realizacija časa fizičkog vaspitanja)
2001 god. – OŠ Svetozar Miletić – Zemun, OŠ Vuk Karadžić – Surčin (realizacija časa fizičkog vaspitanja)
2001 god. – Sportsko rekreativno obrazovni centar Vračar – Realizator programa sportskih aktivnosti (Obuka plivanja za decu, škola plivanja Delfin, vežbe u sali, Obuka plivanja za odrasle, usavršavanje tehnike plivanja, trenažno plivanje, rekreacija u vodi i u sali, rekreacija trećeg doba – “Fit Over Fifty”.

Projekat:
Realizator projekta: Zdrav start – Zdrav cilj (deca predškolskog uzrasta) 2006, 2010. i 2011 godine.

Petnaest godina radnog iskustva sa decom,omladinom i odraslima.