Cenovnik - Sportski centar Vračar ( sala, bazen, skola plivanja )

Cenovnik

BAZENI

Rekreativno plivanje – Veliki bazen

Svakog dana od 14:00 do 18:00

Dnevna karta200,00

Dnevna karta za studente i đake150,00

Dnevna karta, sauna i bazen550,00

Dnevna karta, sauna350,00

Mesečne karte

Neograničeno2.300,00

Neograničeno za đake, studente i penzionere1.800,00

Kvartalna karta, 3 meseca (36 termina)7.500,00

Godišnja karta bez obeleženih termina20.000,00

Godišnja karta bez obeleženih termina + sauna, 30 termina30.000,00

Godišnja karta za bazen i saunu bez obeleženih termina50.000,00

Rekreativno plivanje za penzionere, studente i nezaposlene

Radnim danima od 08:30 do 10:00

Mesečna karta (20 termina)1.500,00

Biznis plivanje

Radnim danima od 06:30 do 08:30

Dnevna karta350,00

Mesečna karta – 20 termina4.000,00

Kvartalna karta – 3 meseca, 60 termina10.000,00

Godišnja karta – bez obeleženih termina30.000,00

AQUAGYM – vežbe u malom bazenu

Utorak, četvrtak od 20:00
Subota od 12:00

Jedan termin350,00

Mesečne karte

12 termina3.000,00

8 termina2.500,00

Usavršavanje tehnika plivanja

Ponedeljak, sreda, petak od 19:00

Jedan termin350,00

Mesečne karte

12 termina3.500,00

8 termina2.500,00

Obuka plivanja za odrasle – neplivači

Ponedeljak, sreda i petak od 20:00 do 21:00
Utorak i četvrtak od 18:00 do 19:00

Jedan termin400,00

Mesečne karte

8 termina3.000,00

12 termina3.500,00

SALE

Aerobik – vežbe izdržljivosti, snage i gipkosti)

Ponedeljak, sreda, petak od 18:30 do 19:30

Jedan termin350,00

Mesečne karte

8 termina2.500,00

12 termina3.000,00

FIT OVER FIFTY (kombinovani program za penzionere)

Utorak, četvrtak i petak od 13:00 sala
Subota od 14:00 mali bazen

Mesečna karta, 12 termina1.000,00

PROGRAMI ZA DECU

Obuka plivanja – deca neplivači od 5 do 15 godina u malom bazenu

Ponedeljak, sreda, petak od 17:00 i 18:00
Utorak i četvrtak od 17:00 i 19:00
Subota od 13:00

Jedan termin350,00

Mesečne karte

12 termina3.000,00

Drugo dete2.000,00

8 termina2.500,00

Drugo dete1.500,00

Škola plivanja Delfin – deca plivači od 5 do 15 godina u velikom bazenu

Ponedeljak, sreda, petak od 19:00 do 20:00

Jedan termin350,00

Mesečne karte

12 termina3.500,00

Drugo dete2.500,00

8 termina2.500,00

Drugo dete1.500,00