Obuka plivanja - Sportski centar Vračar ( sala, bazen, skola plivanja )

Obuka plivanja

Plivanje je veoma koristan oblik kretanja sa izraženim pozitivnim uticajem, naročito kada se radi o organizmu u razvoju. Pravilno razvija i najmanje mišiće, ispravlja muskulaturu, povećava kapacitet pluća, poboljšava motoriku…. Plivač, vršeći pokrete, ravnomerno i efikasno opterećuje mišiće čitavog tela, posebno mišiće ramenog pojasa, grudnog koša, trbušnog zida i mišića nogu.

Obuka plivanja ima za cilj da pre svega suzbije plivačku “nepismenost“ koja je i u današnje vreme veoma rasprostranjena i može imati kobne posledice. Drugi važan cilj je popularizacija plivanja, kao jednog od bazičnih sportova, koji se može upražnjavati bez obzira na starosnu dob, telesnu masu i trenutnu fizičku pripremljenost. Idealan uzrast za početak obuke plivanja je predškolski uzrast (od 5 do 6 godina). Tada dete funkcioniše samostalnije, prihvata i druge autoritete, i uz motivaciju može da mu se održi pažnja do 45 minuta, koliko traje čas.

Kroz različite vežbe i igre deca na jedan zabavan način usvajaju tehniku disanja, plutanje, rad rukama i nogama, i na kraju povezivanje naučenih elemenata u jednu celinu, gde savladavaju osnovne tehnike plivanja (kraul, leđno, prsno).